Vergunningen

Het verzorgen van een vergunning is met de huidige wet – regelgeving ( onder ander bouwbesluit – milieu – veiligheid) een traject wat met de grootste zorg dient te worden bewandeld. Het toetsen van de vergunning aan het bestemmingsplan en bouwbesluit behoort tot de discipline om de juiste procedure van de aanvraag te doorlopen. Het onderhouden van contacten met de benodigde instanties gemeente – welstand – provincie – veiligheidsdiensten en waterschappen is een speciale discipline welke bij ons aanwezig is.

In het onderstaand overzicht is een samenvatting van de vergunningen welke door ons worden verzorgd.

 • Tuinbouwkas
 • Bedrijfsruimte
 • Warmte opslaginstallatie
 • Trafo behuizingen
 • Geluidsmeting ( bijvoorbeeld WKK – Warmtepompen )
 • Geurmeting ( bijvoorbeeld WKK )
 • Wet Milieuvergunning
 • Ondergrondse waterberging van hemelwater.
 • Koude en warmte opslag in aqufairs
 • Osmose-installaties
 • Geothermie
 • Aanleg waterbassins
 • Woningen
 • Veiligheid en Gezondheidsplan. (afgekort V en G Plan)